Vi önskar alla en fin sommar!


Det är en annorlunda sommar i år. Men pandemin innebär inte att omvandlingen av biblioteks-Sverige stannat av. Under det senaste året har mycket hänt och fortsätter hända.

Vi har driftsatt 10 kommuner, några högskolor, 35 skolor, ett antal specialbibliotek och en del annat. Allt med det öppna bibliotekssystemet Koha. Och arbetet fortsätter.

Framtiden
Nu bygger vi ihop Koha med discoverysystem för att åstadkomma en snabb sökning av media, oavsett varifrån media hämtas. Dessutom bygger vi in ett webbpubliceringsverktyg, så vi får en komplett teknisk bas för all form av information ett bibliotek kan behöva:
  • Hemsida med biblioteksfunktioner
  • Snabb sökning av media (Discovery)
  • Koha – öppet bibliotekssystem

Allt detta lanserar vi i höst och då i två versioner – en för folkbibliotek och en för skolor.

Men innan dess – dags för semester.

Vi önskar er en fantastisk, skön, vilsam sommar!