Ett svenskt nätverk med stor Koha kompetens

Ofta vill man ha opartisk information som ger svar som inte i första hand levereras utifrån en leverantörs ekonomiska intressen. Då finns det olika ideella nätverk att prata med. I biblioteksvärlden är det “Det svenska Kohanätverket” - koha.se

Koha är det första fria och öppna bibliotekssystemet för  folk-, universitets-, skol- och specialbibliotek. Den används över hela världen och dess utveckling styrs av en växande grupp användare som samarbetar för att uppnå sina tekniska mål. Kohas funktionsuppsättning fortsätter att utvecklas och utvidgas för att tillgodose behoven hos användarbasen.


I Sverige finns Svenska Kohanätverket (koha.se) som består av ca 70st bibliotek som antingen redan har eller planerar att implementera Koha i sin organisation. Det är även öppet för bibliotekspersonal, Kohaleverantörer och privatpersoner som är intresserade av Koha att vara med i nätverket.


Nätverket samarbetar i utveckling och funktionsfrågor gällande Koha. T.ex med översättning, svensk dokumentation, fjärrlånestöd m.m


Man träffas regelbundet på digitala mötesplattformar. Man har också som mål att träffas fysiskt två gånger per år.


Vill du läsa mer om Svenska Kohanätverket? 

Besök deras hemsida på www.koha.se