• Verksamhetssystem

  Vi arbetar kontinuerligt i olika utvecklingsprojekt där öppenhet och transparens är ledord. Nedan finns korta beskrivningar av pågående projekt och hänvisningar vidare.

  iVIS - Innovativt Verksamhetssystem för Skolan

  Projektet iVIS vill skapa en grundläggande IT-plattform för en helt digitaliserad skola. iVIS vill lösa problemen med de proprietära och stängda lösningarna som finns idag genom att skapa en öppen plattform som inte låser in data, varken tekniskt eller avtalsmässigt. Det sker genom att öppna upp för att olika aktörer ska kunna utveckla nya moduler, mobila appar mm till plattformen.

  Projektet drivs av föreningen Sambruk tillsammans med imCode Partner AB. Vi driver det som ett helt öppet "open-source"-projekt, där all dokumentation är fritt tillgänglig. Systemet som utvecklas kommer att vara under AGPLv3-licens.

  Men projektet är så mycket mer än en programvara. Vi tänker utanför ramarna för att lösa problemet med inlåsningar och brist på interoperabilitet i offentliga system. Därför får projektet också en vidare betydelse när det gäller all form av offentlig IT.

  Projektet är finansierat av VINNOVA och pågår t o m första hälften av 2016.

  ­Mer information finns i menyn till vänster (egen hemsida)

  VOLIS-se – Beslutsmöten på distans

  Det har nyligen blivit möjligt att delta på distans vid kommunala nämnd- och fullmäktigemöten. Det är ännu få kommuner som i praktiken genomfört det. Därför har SKL startat ett Regeringsfinansierat projekt för att utvärdera beslutsmöten på distans inom kommuners, regioners och landstings verksamheter.

  imCode Partner AB är teknisk leverantör för uppdraget att driftsätta en modell för distansmöten som omfattar:

  Fullvärdig ljud- och bildanslutning

  Enligt lagtexten kan offentlig sektor numera ha beslutsmöten där ledamöterna deltar pådistans. Forutsättningen är att dessa har tillgång till en fullvärdig ljud och bildanslutning. Lagtexten definierar inte närmare vad detta innebär.

  Programvara för distansmöten (VOLIS)

  Projektet omfattar även en testanvändning av programvaran VOLIS-SE, som omarbetats för att passa svenska förhållanden. VOLIS-SE levereras under projektperioden som en tjänst av imCode Partner AB.

  Mer information om programvara VOLIS  finns i menyn till vänster.