Svenska Kohanätverket - koha.se

Om du är intresserad av att få opartisk information om Koha, träffa användare av Koha eller t o m delta i utvecklingen av den svenska versionen - ta kontakt med Svenska Kohanätverket

Svenska Kohanätverket består av ett antal bibliotek i Sverige som infört eller planerar att införa det fria bibliotekssystemet Koha i sin verksamhet.

Det är även öppet för bibliotek och privatpersoner som är intresserade av Koha. På en uppstartsträff vid Stockholms universitetsbibliotek den 17 februari 2016 bildades nätverket som idag består av 65 svenska bibliotek.

Nätverket samarbetar i olika arbetsgrupper kring frågor som översättning, svensk dokumentation, fjärrlånestöd, samt vidareutveckling av Koha.

Målet är att träffas fysiskt två gånger per år och i övrigt sköta samverkan via digitala mötesplatser.

Mer information på koha.se

(text från Svenska Koha-nätverkets hemsida)