Tjänster till bibliotek

Vi är störst leverantör av öppna bibliotekssystem i Sverige. Vi hjälper gärna till att flytta ditt bibliotek in i det öppna systemet Koha.

Nyckelpersoner

Våra nyckelpersoner för Koha är:

  • Anna Bauer, projektledare
  • Cathis Undsjö, projektledare
  • Crister Karlén, projektledare
  • Andreas Jonsson, migreringsexpert & perl-programmerare
  • Johan Larsson, databasexpert & perl-programmerare
  • Jacob Sandin, Servermaster & Utvecklare
  • Sebastian Gamero, Utvecklare
  • Adam Wessman EK, Informatör
  • Kalle Karlsson, Koha Service

Vårt team är totalt 12 personer, som ställer upp för din organisation

Migrering

Ofta behöver man migrera sitt bestånd vid en övergång till Koha. Vi har god erfarenhet av både Libra och Book-it, de två största systemen på marknaden. Men vi kan också hantera andra system.

Supportorganisation

Vi ha en gedigen support- & förvaltningsorganisation.

Du når servicedesk via e-post, ärendehantering eller telefon och kopplas till rätt instans. Ofta är den supportansvarige också din projektledare. Detta ökar möjligheterna att ge korrekt support och ökar också våra möjligheter att föreslå relevanta och ibland strategiska åtgärder för fortsatt utveckling.

Vi har en bred definition av support. Beroende av supportavtalet kan t ex handhavandesupport, kortutbildning, konkreta åtgärder, programmering av funktionalitet, driftsteknisk support och strategisk rådgivning ingå.

Drift

Många mindre bibliotek föredrar att köpa extern drift som molntjänst. Därför erbjuder vi också driftstjänster av Koha - till fasta priser och garanterad tillgänglighet.

Avtal

Du tecknar avtal med imCode Partner AB och får Kreablo AB som underleverantör. Tillsammans ser vi till att arbetet löper snabbt och relevant.

I många fall är våra tjänster prissatta så att det är tillräckligt med en enkel direktupphandling (beloppsgräns sommaren 2017: 534 000:-). I de fall där uppdragsgivaren önskar kan våra tjänster handlas upp genom Kammarkollegiets ramavtal.