• Koha i Sverige - öppet bibliotekssystem

  Koha i Sverige är ett samarbete mellan imCode Partner AB i Visby och Kreablo AB i Skellefteå. Vi levererar tillsammans biblioteksprojekt baserade på det öppna bibliotekssystemet Koha.

  Senaste nytt

  Vi är nu (2019-02-03) leverantörer åt Sveriges största kommunala Koha projekt där 10 kommuner i Region Västmanland ska gå över i ett gemensamt Koha-system.
  Eftersom vi ju tidigare genomfört ett projekt i Västra Götaland där 8 kommuner gjorde en gemensam övergång till Koha, är vi idag sveriges största leverantör av Koha-baserade bibliotekssystem.

  Bakgrund

  Det har länge saknats en svensk Koha-leverantör med kapacitet. Vi vet att många bibliotek vill gå över till Koha men inte vågar göra det pga brist på svensk support. Det är den bristen vi åtgärdar genom att bilda samarbetet Koha Sverige.

  Erfarenhet

  Vi gör Koha-projekt tillsammans. Vi är stolta över att leverera ett av de större Koha-projekten i norden – 8 bibliotek i Västra Götaland med ett sammanlagt bestånd av sammanlagt ca 650 000 exemplar. Och att leverera andra projekt till den svenska marknaden såsom Koha åt ArkDes och åt Stockholms konstnärliga högskola.

  Teamet

  Genom oss får du ett team av Koha-specialister som kan lösa dina behov. Hos oss finns migreringsexpertis, perl-programmerare, supportpersonal, molnbaserad-drifttekniker, projektledning och allt annat du kan behöva för att ditt bibliotek ska kunna använda det öppna systemet Koha.

  Nyckelpersoner

  Våra nyckelpersoner för Koha är:

   • Anna Bauer, projektledare
   • Cathis Undsjö, projektledare
   • Crister Karlén, projektledare
   • Andreas Jonsson, migreringsexpert & perl-programmerare
   • Johan Larsson, databasexpert & perl-programmerare
   • Markus Almberg, driftstekniker

  Vårt team är totalt 12 personer, som ställer upp för din organisation

  Migrering

  Ofta behöver man migrera sitt bestånd vid en övergång till Koha. Vi har god erfarenhet av både Libra och Book-it, de två största systemen på marknaden. Men vi kan också hantera andra system.

  Supportorganisation

  Vi ha en gedigen support- & förvaltningsorganisation.

  Du når servicedesk via e-post, ärendehantering eller telefon och kopplas till rätt instans. Ofta är den supportansvarige också din projektledare. Detta ökar möjligheterna att ge korrekt support och ökar också våra möjligheter att föreslå relevanta och ibland strategiska åtgärder för fortsatt utveckling.

  Vi har en bred definition av support. Beroende av supportavtalet kan t ex handhavandesupport, kortutbildning, konkreta åtgärder, programmering av funktionalitet, driftsteknisk support och strategisk rådgivning ingå.

  Drift

  Många mindre bibliotek föredrar att köpa extern drift som molntjänst. Därför erbjuder vi också driftstjänster av Koha - till fasta priser och garanterad tillgänglighet.

  Avtal

  Du tecknar avtal med imCode Partner AB och får Kreablo AB som underleverantör. Tillsammans ser vi till att arbetet löper snabbt och relevant.

  I många fall är våra tjänster prissatta så att det är tillräckligt med en enkel direktupphandling (beloppsgräns sommaren 2017: 534 000:-). I de fall där uppdragsgivaren önskar kan våra tjänster handlas upp genom Kammarkollegiets ramavtal.

  Kontakt

  Crister Karlén, vVD & produktionschef, imCode Partner AB
  0498 200 341, 0739 806011, crister@imcode.com

  Anna Bauer, VD, Kreablo AB
  +46 (0) 73-847 92 64, anna.bauer@kreablo.se

  Hillar Loor, VD & senior partner, imCode Partner AB
  0498 200 302, hillar@imcode.com