Drift

Så gott som alla tjänster vi levererar (se vänstermenyn) kan du också installera som produkt i din egen miljö och drifta själv.

Samtliga tjänster bygger på öppen programkod, vilket innebär att du, om du bestämmer dig för att flytta dem in i din egen driftsmiljö, kan använda, förändra och utveckla dem fritt.

Hyr en molntjänst

I många fall är det enklare att köpa en molntjänst istället för en produkt.

En molntjänst innebär att imCode Partner AB driftar och ser till att allt fungerar – och du får den funktionalitet du vill ha. Tjänsten kan enkelt integreras hos dig - i de flesta fall med hjälp av HTML/javascript-kod.

Om du senare väljer att flytta molntjänsten till din egen it-drift, hjälper vi dig att flytta ut tjänsten och att se till att den fungerar i din egen miljö.

Fördelarna med att använda molntjänster är många - inte minst att du inte behöver ta hänsyn till de webbmiljöer du redan har. Vi kan leverera tjänsten så att den enkelt kan användas av dina befintliga system, oavsett din befintliga plattform.

Installera en produkt

På begäran kan vi leverera ditt molnbaserade system för egen drift. Vi ger dig helt enkelt programkoden och i förekommande fall databasen -  som du kan använda fritt.

Produkterna är licensierade enligt GPL. Andra licensformer kan överenskommas.